Menu

Duyurular


Türkiye-Küba Teknik İzleme 4.Dönem Toplantısı Havana, 26-27 Şubat 2019

SİRKÜLER NO: 12.3  / 062-040 = 22/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.01.2019 tarih ve 302-46/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 15.01.2019 tarihli ve 448 sayılı yazısına atfen;

 

"Türkiye-Küba Teknik İzleme 4.Dönem Toplantısı"nın Ticaret Bakan Yardımcımız Sn.Gonca Yılmaz Batur ve Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Sn. Ileana Nunez Mordoche eşbaşkanlıklarında 26-27 Şubat 2019 tarihlerinde Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmekte olup, bahse konu toplantı ile eş zamanlı olarak bir özel sektör heyetinin de Havana'da temaslarda bulunmasının planlandığı belirtilmektedir.

 

Ülkemiz ile Küba arasında, 27 Ekim 2018 tarihinde "Sağlık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın imzalanmış olması ve son dönemde sağlık alanında faaliyet gösteren firmalarımızın Küba'ya ilgisinin artmasını da dikkate alarak ziyarete sağlık sektöründen firma temsilcilerimizin de katılmasında yarar görüldüğü ifade edilmektedir. Ayrıca, 7 Ocak 2019 tarihinde Ticaret Bakan Yardımcımız Sn. Gonca Yılmaz Batur'un Kübalı mevkidaşı Sn. Mordorche ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiği, anılan görüşmede Küba tarafınca özellikle tarım, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji, sanayi ve turizm sektörlerinin ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin arttırılması için potansiyel sektörler olarak işaret edildiği, bu alanlarda ülkemizden iş insanlarının Küba'ya davet edildiği bildirilmektedir. Ayrıca, son dönemde Havana Büyükelçiliğimiz ve Ticaret Müşavirliğimizce Küba Sanayi Bakanlığı'nın daveti üzerine, Mariel Özel Ekonomik Kalkınma Bölgesi ile çeşitli sanayi dallarında kullanılan makine ve yedek parçalar üreten çeşitli fabrikalara bir takım ziyaretler gerçekleştirildiği belirtilmekte olup, Küba tarafınca bu alanlarda yeniden yapılanma için uzun vadeli yatırım beklendiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Bakan Yardımcımız Sn. Gonca Yılmaz Batur'un Havana'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Küba ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 25 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar TOBB'a (E-posta: seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesi gerektiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz