Menu

Duyurular


Türkiye Kıyıları Rüzgar ve Dalga İklimi İkinci Ulusal Çalıştayı Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 0230-170 =  09/04/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 05/04/2012 tarih ve  1356-186 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Akdeniz Kıyı Vakfı’nın 03/04/2012 tarih ve bila sayılı yazısına atfen;

 

“1. 1994-2000 yılları arasında NATO SfS programı tarafından desteklenen, uluslararası nitelikteki kapsamlı araştırma projesinin en önemli üç ürününden birisi olan "Türkiye Kıyıları Rüzgâr ve Derin Deniz Dalga Atlası" adlı kitabın 2002 yılında yayımlandığı ve  konuyla ilgili sıklıkla kullanılan temel bilgi kaynağı olduğu , söz konusu atlasa Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komítesi'nin web sitesindeki http://www.kay-tmk.metu.edu.tr/yayinlar/Atlas_Aciklama.pdf  adresinden indirilebileceği,

 

2. Atlasın hazırlanması sırasında kullanılan en son tarihli rüzgâr verilerinden bugüne dek yaklaşık 13 yıl geçtiği ve  bu süre içerisinde Akdeniz ve Karadeniz için ECMWF tarafından elde edilen uygun çözünürlükteki rüzgâr verilerini de kullanarak Atlasta sunulan bilgileri yenilemek ve doğrulamak olanağının ortaya çıktığı,

 

3. Atlasın yenileme çalışmasının 2012 yılında tamamlanması ve 2013 yılının ilk yarısında yayımlanmasının planlandığı,

 

4.  24-26 Mayıs 2012 tarihlerinde Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek olan Türkiye Kıyıları Rüzgâr ve Dalga İklimi İkinci Ulusal Çalıştayı programında, yeni atlasta sunulacak bilgiler ve bunların veriliş biçimleri üzerine bir tartışma oturumunun yer alacağı ve bu tartışmalara taban oluşturması için ilgili kurumların ve uzmanların isteklerinin ve görüşlerinin alınmasına karar verildiği ve yazı ekinde yollanan bilgiler temel alınarak, ekleme, çıkarma ve değiştirme türünden önerilerinizin, çalıştay tartışma oturumunda değerlendirilebilmesi için 30 Nisan 2012 gününe kadar e-posta (medcoast@metu.edu.tr), faks (0252 2844405) ya da  Maraş Mah. Kaunos Sokak No:26 Dalyan 48840 MUĞLA  adresine postayla yollanması,

 

istenilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz