Menu

Duyurular


Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bağlı Birimlerinin E-Posta Adresi Değişikliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 739-571 = 20/09/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.09.2021 tarih ve 2582/994/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 17.09.2021 tarih ve 140 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Genel Müdürlükleri bilgi işlem sunucularının Sağlık Bakanlığına taşındığı, bağlı birimlerinin kullanmakta olduğu (_ _ _@hssgm.gov.tr) uzantılı mailler yerine (_ _ _@saglik.gov.tr) uzantılı maillerin kullanılmaya başlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, (_ _ _@hssgm.gov.tr) uzantılı maillerin sadece mail alınabilecek şekilde kısıtlanmış olduğu ve bahse konu eposta adreslerinin 2021 yılı sonunda tamamen kullanım dışı bırakılacağı bildirilmektedir.

2022 yılbaşı itibarıyla Genel Müdürlük bağlı birimlerine yalnızca (_ _ _@saglik.gov.tr) uzantılı mailler ile ulaşılabileceği ve yeni maillere https://www.hssgm.gov.tr/BagliBirimlerTeskilatYapisi linkinden ulaşılabileceği,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz