Menu

Duyurular


Türkiye - Hindistan Yenilenebilir Enerji Alanında İşbirliği Toplantısı Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 392-298 = 18/062013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/06/2013 tarih ve  2452-377 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Sayın Farooq Abdullah, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın davetlisi olarak 25 – 28 Haziran 2013 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecekleri bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede 27 Haziran 2013 tarihinde, saat 10:00 – 16:00 arasında DEİK’te Türkiye – Hindistan Yenilenebilir Enerji Alanında İşbirliği Toplantısı ve Hintli firmalarla ikili iş görüşmeleri düzenleneceği, toplantıya iştirak etmek isteyen katılımcıların ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 25 Haziran 2013 tarihine kadar DEİK’e (Adem Kula 0212 270 37 84 no’lu faksa veya asyapasifik@deik.org.tre-posta adresine) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
Ek- 1:  Başvuru Formu
Ek- 2:  Taslak Program
Ek- 3:  Katılımcı Listesi
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz