Menu

Duyurular


Türkiye-Güney Kore STA Konferansı Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 378-290 = 12/06/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/06/2013 tarih ve  2366-366 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Türkiye-G.Kore arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilerek söz konusu anlaşmanın ülkemiz açısından G.Kore ile ticari ilişkilerimizde birçok yenilik getirdiği ve anlaşmanın detaylarını üye firmaları ile paylaşmak ve Anlaşma’nın Türkiye-G.Kore ticari ilişkilerini değerlendirmek amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO)  ev sahipliğinde 19 Haziran 2013 tarihinde İTO 5.Kat Meclis Salonu’nda 13:00-16:30 saatleri arasında Türkiye-G.Kore  İş Adamları Derneği işbirliğiyle “Türkiye-G.Kore Serbest Ticaret Anlaşması ve İkili Ticarete Etkileri” başlıklı bir konferans düzenleneceği bildirilmektedir.”  
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Ek 1: Konferans programı
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz