Menu

Duyurular


Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 213)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0206-157 = 30/03/2011

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurumunca, 20/03/2011  tarih ve 27880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 213)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz