Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde...

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0180-139 = 17/03/2011

 

Konu:   Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12/03/2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR

ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ

ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA

ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6153                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 15 Ocak 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.