Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti İle Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir Ve Servet...

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0179-138 = 17/03/2011

 

12/03/2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti İle Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol Ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI

ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA

ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOL VE

İLGİLİ NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6151                                                                                          Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 30 Eylül 2009 tarihinde Lüksemburg’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol” ve ilgili notaların onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.