Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden...

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0638-456 = 28/10/2011

 

22/10/2011 tarih ve 28092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “6240 Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 19/10/2011 tarih ve 6240 Sayılı Kanun” aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ

ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6240                                                                  Kabul Tarihi: 19/10/2011

MADDE 1 – (1) 18 Haziran 2010 tarihinde Bern’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/10/2011