Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde...

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0712-577 = 21/12/2009

 

16/12/2009 tarih ve 27434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN

VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5932                                                                                                 Kabul Tarihi: 2/12/2009

 

MADDE 1 – (1) 21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO