Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Liman Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5/143-113= 26/02/2015
 

 
26 Şubat 2015 tarih ve 29279 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, TürkiyeCumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot  Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair" 10/02/2015 tarih ve 6621 sayılı Kanun aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
          
                                                                                                                  Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz
 
 
 
26 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29279
KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİNİN
DEMİRYOLU BAĞLANTISI OLAN LİMANLARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI
DEMİRYOLU-FERİBOT HATTININ ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ
ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6621                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015
MADDE 1 – (1) 20 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25/2/2015