Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0578-411 = 22/09/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/09/2011 tarih ve  3525-514/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sayfasında (www.gib.gov.tr.) 19.09.2011 tarihli “Güncel Haberler” Bölümünde yayımlanan haberde ,

 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması’nın 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalandığı,

 

2. Anlaşmanın iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği,

 

3. Anlaşma hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanması yönünde mutabakata varıldığı; feshedilen önceki Anlaşma hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanmadığı dikkate alındığında, Anlaşma’da yapılan bu düzenleme ile iki Anlaşma arasında oluşan zaman boşluğunun giderilmiş olduğu, bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek:1 Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz