Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında...

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0175-136 = 17/03/2010

 

13 Mart 2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 26 Ekim 2005 tarihinde Sana’da imzalanan ve 2/12/2009 tarihli ve 5934 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/1/2010 tarihli ve HUMŞ/4979 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarih ve 2010 / 202 sayı ile kararlaştırılmış olup, anılan karar ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 2010/202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz