Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti...

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0174-135 = 17/03/2010

 

13 Mart 2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 31 Mayıs 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 2/12/2009 tarihli ve 5938 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ile eki “Protokol’ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/2/2010 tarihli ve HUMŞ/146966 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2010 tarih ve 2010 / 173 sayı ile kararlaştırılmış olup, anılan karar ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 2010/173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz