Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6481 Sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 13.1 / 340-255 = 29/05/2013


29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6481 Sayılı Kanun” aşağıda sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.


Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLU
Genel SekreterDağıtım: Tüm üyelerimiz
 

29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28661
KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU
HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZ TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN
Kanun No. 6481Kabul Tarihi: 14/5/2013
MADDE 1 – (1) 12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/5/2013