Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında İmzalanan 2013/5040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 10.1 / 485-362 = 26/07/2013  

25 Temmuz 2013 tarih ve 28718 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 17 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 30/4/2013 tarihli ve 6469 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol”ün onaylanması Hakkında 2013/5040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Ek 1: 2013/5040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz