Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında İmzalanan 2013/4979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 10.1 / 486-363 = 26/07/2013  

25 Temmuz 2013 tarih ve 28718 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, “24 Kasım 2010 tarihinde Londra’da imzalanan ve 13/2/2013 tarihli ve 6418 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 3/6/2013 tarihli ve 96219 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2013 tarihinde kararlaştırılan 2013/4979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Ek 1: 2013/4979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz