Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gelir .........

SİRKÜLER NO: 10.1/0499-372 = 24/08/2007

 

21 Ağustos 2007 tarih ve 26620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 14 Kasım 2005 tarihinde Manama’da imzalanan ve 25/4/2007 tarihli ve 5629 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/6/2007 tarihli ve HUMŞ/868 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/7/2007 tarih ve 2007/12487 sayı ile  kararlaştırılmıştır.

 

Anılan Bakanlar  Kurulu Kararı ekte sunulmuş olup,

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

Ek:1 BKK Kararı (lütfen tıklayınız)

 

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO

 

Dağıtım:  Tüm üyelerimiz