Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 2013/4274 sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 3.2  / 0127-097 = 21/02/2013

 

21 Şubat 2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 2013/4274 sayılı Karar” aşağıda  sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

21 Şubat 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28566

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

          Karar Sayısı : 2013/4274

          27 Nisan 2005 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 9/11/2010 tarihli ve 6078 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/12/2012 tarihli ve HUM/3806242 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Andlaşmanın Türkçe ve Yabancı dil metni