Menu

Duyurular


Türkiye-Çin 17. Dönem KEK Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 34-24 = 14/01/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.01.2020 tarih ve 150-37/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 08.01.2020 tarih ve 247 sayılı yazısına atfen;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Eşbaşkanlığı Ticaret Bakanı Sayın  Ruhsar PEKCAN ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Zhong SHAN tarafından yürütülen Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 17. Dönem Toplantısının 20 Şubat 2020'de Pekin'de gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu itibarla anılan KEK Toplantısında kullanılmak üzere; Çin Halk Cumhuriyeti ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde varsa sorunlar ve çözüm önerileri ile KEK 17. Dönem Toplantısında gündeme getirilmesinde yarar görülen konulara, KEK 17. Dönem Toplantısı sonucunda imzalanması öngörülen Protokolde yer alması talep edilen hususlara ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 15 Ocak 2020 tarihine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na (iletisim@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz