Menu

Duyurular


Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Karma Ekonomik Komisyonu

SİRKÜLER NO: 12.3/050-042 = 23/01/2008

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 21/01/2008 tarih ve 417-19/2008 sayılı “Karma Ekonomik Komisyonu” hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: TOBB’un 16/01/2008 tarih ve 0411-2291 sayılı yazısı.

 

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VII. Dönem Toplantısı’nın 14-17 Şubat 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı İlgi yazı belirtilmiş olup adı geçen ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerde, söz konusu toplantıda değerlendirilmek üzere, gündeme getirilmesinde yarar görülen konuların en geç 27 Ocak 2008 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bildirilmek üzere İMEAK DTO’ya iletilmesini,

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini  rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz