Menu

Duyurular


Türkiye – Endonezya KEK VII. Dönem Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3/096-077 = 13/02/2008

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 13/02/2008 tarih ve 875-065/2008 sayılı “Türkiye – Endonezya KEK VII. Dönem Toplantısı” hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: TOBB’un 08/02/2008 tarih ve 0411-6130 sayılı yazısı.

 

Türkiye-Endonezya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VII. Dönem Toplantısı’nın, Adalet Bakanı Sn. Mehmet Ali Şahin ve Endonezya Ticaret Bakanı Mari Elka Pangestu eşbaşkanlıklarında, 11-12 Mart 2008 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirileceği İlgi yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere;

 

         Ülkemiz ile Endonezya ticari ve ekonomik 
          ilişkilerindeki güncel gelişmeler 

          ve bu çerçevede karşılaşılan sorunlar,

         KEK Toplantısında gündeme getirilmesinde 
          yarar görülen hususlar,
        Anılan toplantı sonunda imzalanacak olan
         Mutabakat Zaptı’nda yer alması 

         talep edilen konular,

 

Hakkında görüşlere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Yukarıdaki belirtilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin 18 Şubat 2008 tarihine kadar İMEAK DTO’ya iletilmesi hususunda,

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz