Menu

Duyurular


Türk ve Belarus Ortak Sanayi ve Teknoloji Çalışma Grubu

SİRKÜLER NO: 12.3 / 874-608 = 27/12/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.12.2019 tarih ve 7008-889/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.12.2019 tarih ve 12635 sayılı yazısına atfen;

 

Türk ve Belarus Ortak Sanayi ve Teknoloji Çalışma Grubu 4. Toplantısı'nın, 29-30 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Teknopark'ta gerçekleştirileceği belirtilerek, Türkiye-Belarus ilişkilerine (özellikle sanayi ve teknoloji alanında) dair görüş ve önerilerini içeren bir bilgi notu talep edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye-Belarus ilişkilerine dair görüşlerin derlenerek 2 Ocak 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na (iletisim@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz