Menu

Duyurular


Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi...

SİRKÜLER NO: 11.5 / 059-051 = 21/01/2010

 

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)nca, 16/01/2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

EK: 1 Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO