Menu

Duyurular


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 061-049  = 25/01/2018


Ekonomi Bakanlığınca, 25 Ocak 2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Karar


Dağıtım: Tüm üyelerimiz