Menu

Duyurular


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik...

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0191-0157 = 13/03/2009

 

10 Mart 2009 tarih ve 27165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 24/2/2009 tarihli ve 8078 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2009 tarih ve 2009/14764 Karar Sayısı ile kararlaştırılmış olup, değişiklik kararı ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Karar

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO