Menu

Duyurular


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 611-496 = 31/08/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.08.2020 tarih ve 2317/954/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında (Tebliğ No: 2018-32/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020-32/58) 28 Ağustos 2020 tarih ve 31227 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
4.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'in 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi; Banka Ödeme Yükümlülüğünün (BPO) yürürlükten kaldırıldığı,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz