Menu

Duyurular


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2008-3234)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No 2024-3269)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 147-93 = 28/02/2024 


İlgi: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 28.02.2024 tarih ve 32474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2008-3234)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No 2024-3269)’’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz