Menu

Duyurular


Türk Boğazlarında Yat Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0282-226 = 27/04/2009

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığından alınan, 27/04/2009 tarih ve B.02.1.DNM/1.01.01/167-1350 sayılı “Türk Boğazlarında Yat Yarışları” hakkıdaki yazısı ekte sunulmuştur.

 

Can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmemek için çalışma yapılacak saha civarında dikkatli seyir yapılması hususunda, Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO