Menu

Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi İngilizce Tercümesi

SİRKÜLER NO: 13.4 / 344-245 = 24/05/2022 


18.04.2022 tarihli ve 30173 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile kabul edilen 15.05.2022 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi’’nin İngilizcesi ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: Uygulama Yönergesinin İngilizcesi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz