Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerin Tutulması

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0505-414 = 19/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/08/2009 tarih ve  3562-376/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2009 tarih ve 27094 sayılı yazısına atfen;

 

1. Türk Bayraklı gemilerin yurt dışındaki Liman devleti kontrollerinde bulunan eksiklikleri nedeniyle tutulmalarının engellenmesi, denizde emniyetin sağlanması ve deniz çevresinin korunması ve emniyetli yönetim ile ilgili uluslararası standartlara uygunluğunun tam olarak sağlanması için yurtdışına çıkış yapan gemilere Denizcilik Müsteşarlığı ve Klas kuruluşları tarafından hedefleme sistemi ile ön sörvey ve program dışı sörvey uygulamalarının yapıldığı,

 

2. Yapılan bu çalışmalar neticesinde Türk Bayraklı gemilerin liman Devleti denetimi (PSC) uygulamaları kapsamında tutulma oranlarında önemli azalmaların yaşandığı ve sonuç olarak Paris Memorandumu çerçevesinde Beyaz Liste’ye geçişin sağlandığı belirtilerek, ulaşılan bu başarının artırılarak devamının sağlanabilmesi için Odamız Üyesi gemi sahiplerinin Türk Bayraklı gemilerin sıklıkla rastlanan eksiklikleri hakkında bilgilendirilmesinin ve gemilerinin işletilmesinde bu konular üzerinde yoğunlaşmalarının sağlanmasının önem arz ettiği,

 

 Bu itibarla, Ek’te bir örneği sunulan Türk Bayraklı gemilerin 2009 yılının ilk altı ayı içinde Liman Devleti Denetimi çerçevesinde bulunan eksikliklerine ait istatistik verilerin, Türk Bayrağı taşıyan gemilerin performanslarının iyileştirilebilmesi amacıyla Odamız Üyesi gemi sahibi firmalara duyurulması hususları bildirilmektedir. Ayrıca Benzer istatistiki veriler Odamız Web Sayfası “Türk Bayraklı Gemi Tutulmaları” bölümünde de güncel olarak yayımlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İstatistik verileri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz