Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmaları

SİRKÜLER NO: 22.3  / 595-461 = 17/09/2013

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 17/09/2013 tarih ve 3693-563/2013 sayılı yazısında;
 
“İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2013 Tarih ve 8187 Sayılı Yazısı.
 
İlgi yazı ile; Türk Bayraklı gemilerin yurt dışındaki Liman Devleti Kontrollerinde bulunan eksiklikleri nedeniyle tutulmalarının engellenmesi, denizde can, mal emniyeti, çevre korunması ve Emniyet Yönetim Sistemi ile ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uygunluğunun temin edilmesi için, yurt dışına çıkış yapan gemilere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca ön sürvey/programdışı sürvey uygulamalarının yapıldığı,
 
Bununla birlikte, 2012 yılı 2013 yılı ilk 6 ayına ve son 10 yıla ait Paris, Akdeniz, Karadeniz, Tokyo ve Hint Okyanusu Liman Devleti Kontrolü uygulamaları kapsamında tutulan Türk Bayraklı gemilere ait tutulma sebepleri analizi çalışmalarının hazırlandığı ve www.didgm.gov.tr adresi Gemi Denetim Modülünde yayımlandığı,
 
Söz konusu analiz sonuçlarının sürvey ve belgelendirme işlemlerinde gemide görevli personele duyurularak, yapılacak sürvey ve belgelendirme işlemlerinde dikkate alınmasının, ayrıca eksikliklere konu teçhizatın yapılacak olan sürveylerde titizlikle test edilerek uygun durumda olmasının sağlanmasının gerektiği,
 
Bu bağlamda, Türk Bayraklı gemilerin denizde can, mal emniyeti ve çevre korunmasına ilişkin standartlarının en yüksek seviyede sürdürülmesi ile beraber, Liman Devleti Kontrollerinde de performanslarının iyileştirilmesi, tutulmaların önlenmesi bakımından azami hassasiyet ve çabanın gösterilmesi hususunda gemi sahibi üyelerimizin bilgilendirilmesi, istenmektedir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                             Saygılarımızla,
                                                                         Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                           Emin EMİNOĞLU
                                                                                             Genel Sekreter
 
 
 
 
EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz