Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerin PSC Denetimleri Hk. Bilgilendirme Toplantısı.

SİRKÜLER NO:12.3 / 413-328 = 19/06/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/06/2008 tarih ve 3221-313/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

a) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 05.06.2008 tarih ve 19728 sayılı yazısı.

b) 10.06.2008 tarih ve 3114 sayı ve 303 sirküler no.lu yazımız.

 

İlgi (b) sirkülerimiz ile İlgi (a) yazıdan bahisle;

        

1. Denizcilik Müsteşarlığı’nca, 20 Haziran 2008 tarihinde saat 10:00’da Odamızda, İdarelerinden üst düzey yetkililerin de katılımıyla Türk Bayraklı gemilerin yurtdışındaki limanlarda tabi oldukları liman devleti denetimi neticesinde tutulmaları ve gemi denetimi faaliyetlerine yönelik bir bilgilendirme toplantısının yapılmasının öngörüldüğü,

 

2. Bu itibarla, söz konusu toplantıya, uluslararası deniz taşımacılığı ile iştigal eden gemi işletmecilerinin (Paris Memorandumu, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları kapsamındaki limanlara uğrak yapan gemilerin işleticilerinin katılımının önem arz ettiği) temsilcilerinin (özellikle gemilerin denetiminden sorumlu personelin, DPA gibi) katılımının sağlanması,

 

hususları duyurulmuştu.

 

Bu defa Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan şifai bilgide; Toplantının, 20 Haziran 2008 tarihinde saat 10:00 – 12:00 arası bilgilendirme semineri, saat 13:30 – 16:00 arasında da soru cevap şeklinde planlandığı öğrenilmiştir.

 

Bu itibarla, Sayın Üyelerimizden söz konusu toplantıya gemilerin denetiminden sorumlu personelin katılmasını önemle  rica ederiz. 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz