Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 0360-291 = 12/06/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/06/2009 tarih ve  2634-278/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 11/06/2009 tarih ve 19636 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Bayraklı gemilerin Paris, Akdeniz ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarındaki durumları ve Uluslar arası Emniyet Yönetimi Kodunun (ISM Kod) Türk Bayraklı gemilere ve işletmecilerine uygulanmasına ilişkin olarak, 18 Haziran 2009 Perşembe günü 14.00-17.00 saatleri arasında İMEAK DTO’nda bir Bilgilendirme Toplantısı yapılacağı”

 

Bildirilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz