Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerde Çalışan Yabancılar

SİRKÜLER NO: 21.1 / 335-251 = 17/06/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/06/2010 tarih ve  2810-301/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 08.06.2010 tarih ve 19002 sayılı yazısına atfen;

 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 31.05.2010 tarih ve 15306 sayılı yazısından bahisle; “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 21.01.2010 tarih ve 27469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu kapsamda, Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve Kabotaj Hattı dışına sefer yapan Türk Bayraklı gemilerde çalışan yabancı uyruklu gemiadamlarının tabi olacakları çeşitli işlemlerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nün  38 Nolu / İçişleri Bakanlığının 2010/40 Nolu Genelgesinin çıkarıldığı, belirtilmektedir.

 

Söz konusu Genelge’nin bir örneği Ek’te sunulmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz