Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0459-344 = 24/08/2010

 

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’nca, 21/08/2010 tarih ve 27679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ekte  sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz