Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemiler

SİRKÜLER NO:12.3 / 404-321 = 13/06/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’nın 10/06/2008 tarih ve 3114-303/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 05/06/2008 tarih ve 19728 sayılı yazısına atfen;

 

- Müsteşarlıklarınca, 20 Haziran 2008 tarihinde Saat 10:00’da Odamızda, İdarelerinden üst düzey yetkililerinin de katılımıyla Türk Bayraklı gemilerin yurtdışındaki limanlarda tabi oldukları liman devleti denetimi neticesinde tutulmaları ve gemi denetimi faaliyetlerine yönelik olarak bir bilgilendirme toplantısının yapılmasının öngörüldüğü,

 

- Bu itibarla, sözkonusu toplantıya, uluslararası deniz taşımacılığı ile iştigal eden gemi işletmecilerinin (Paris Memorandumu, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları kapsamındaki limanlara uğrak yapan gemilerin işleticilerinin katılımının  önem arz ettiği) temsilcilerinin (özellikle gemilerin denetiminden sorumlu personelin, DPA gibi) katılımının   sağlanması,

 

istenmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter