Menu

Duyurular


Tunus'a Manuel EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgesi Düzenlemesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 186-136 = 24/03/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.03.2022 tarih ve 1585/251/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 23.03.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda, Tunus'a gerçekleştirilecek ihracatta kullanılacak EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin, ikinci bir bildirime kadar elektronik ortamda (MEDOS) düzenlenmemesi ve söz konusu belgelerin manuel usulde düzenlenerek gümrük idareleri tarafından ıslak imza ve ıslak kaşe tatbik edilmek suretiyle vize edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, anılan ülkeye gerçekleştirilecek ihracatta kullanılacak EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin, ikinci bir talimata kadar manuel olarak onaylanması hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz