Menu

Duyurular


Tunus Ülke Kredisi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 577-447 = 05/09/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/09/2013 tarih ve  3532-541 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Türk Eximbank’ın 20.08.2013 ve 19623 sayılı yazısına atfen;
 
  1. Türk Eximbank tarafından Tunus'a açılacak 200 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin Genel Çerçeve Anlaşmasının yürürlüğe girdiği ve kredinin, Türk firmaları tarafından Tunus'a gerçekleştirilecek sermaye malı ihracatının ve Türk müteahhitleri tarafından bu ülkede gerçekleştirilecek projelerin finansmanları amacıyla kullanılabileceği,
 
  1. Yazıda devamla, projeler için ihracat kontrat bedelinin; Türkiye'den gerçekleşen mal ve hizmet ihracatı ile 3. ülkelerden alınacak mal ve hizmetin toplamı olacağı, Türkiye kapsamının %100'ünü geçmeyecek şekilde ihracat kontrat bedelinin %85'ine kadar kredi sağlanacağı ve bakiye %15'lik kısmın ihracatçıya alıcı/işveren tarafından ödenmesinin Türk Eximbank tarafından tevsik edileceği; ayrıca Türk mal ve hizmet tutarının %30'una kadar yerel harcamanın finanse edileceği ,
 
 
  1. Bu kapsamda, Tunus Cumhuriyeti'ne açılan krediden yararlanacak Türk ihracatçılarının resmi kredi talebinden önce Türk Eximbank'tan Niyet Mektubu almaları gerektiği ve OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracatçı firmalardan risk primi tahsil edildiği, bu çerçevede, firmaların Eximbank ile görüşmeden fiyat belirlememeleri, fiyat pazarlığına girişmemeleri ve satış sözleşmesi imzalanmadan önce tahsil edilecek risk primi ile bilgi almalarının önem arz ettiği,
 
  1. Bu itibarla, kredi başvurularının, Tunus Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından her işleme yönelik kapak yazısı ile eki Borçlu Talep Formunun Türk Eximbank'a iletilmesi suretiyle yapılacağı, projeler için resmi kredi talebinin ekinde işleme yönelik fizibilite raporu, mallar için satış sözleşmesinin yer alması gerektiği ve Tunus Cumhuriyeti'ne açılan krediden yararlanacak Tunus tarafının, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip 4 yıl içerisinde kredi başvurusu yapabileceği,
 
belirtilmektedir.
                                                           
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz