Menu

Duyurular


Tunus Limanlarına Gidecek Gemiler Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0631-454 = 26/10/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/10/2011 tarih ve  4064-568/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2011 tarih ve 28753 sayılı yazısına atfen;

 

Dışişleri Bakanlığı’nın 28.09.2011 tarih ve 9228726 sayılı yazısına atıfla;

 

Gabes/TUNUS limanında başlayan grev nedeniyle, bazı gemilerin limandan ayrılamadığı, Tunus'ta ortaya çıkan iç karışıklıklar nedeniyle Tunus limanlarına gelecek gemilerin tehlikeli durumlarla karşılaşabilecekleri, gemilerimizin Gabes limanından ayrılmalarına engel teşkil eden grevlerin ve benzeri eylemlerin sürmekte olduğu ve ülkenin diğer limanlarına yayılmasından endişe edildiği,

 

Tunus limanlarındaki grevlerin ve benzeri eylemlerin ne zaman sona ereceği bilinmemekle birlikte, konunun Tunus limanlarına sefer yapan ve sefer yapacak gemiler için ticari bakımdan önem arz etmekte  olduğu ve bu limanlara gidecek gemilerimizin tehlikeyi göz önüne alarak gerekli tedbirleri almaları gerektiği.

 

Bu itibarla, anılan bölgede ticaret yapacak gemilerimizin aynı sorunlarla  karşılaşmaması için daha dikkatli olunması amacıyla, tüm üye/kaplan/donatan/acente ve denizcilik şirketlerinin uyarılması, istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz