Menu

Duyurular


Tunus Deniz Ticareti ve Liman İdaresinin Rades Limanında Yapmak İstediği Lojistik Alan

SİRKÜLER NO: 2.1 / 0508-417 = 20/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 19/08/2009 tarih ve  3582-380/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Dışişleri Bakanlığı Denizcilik Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı’nın 13.08.2009 tarih ve 361489 sayılı yazısı atfen;

 

İlgi yazıda Ankara’daki Tunus Büyükelçiliği’nden alınan nota ve ekinde, Tunus Deniz Ticareti ve Liman İdaresince hazırlanan Rades Liman lojistik bölgesinin geliştirilmesi projesi hakkında bilgi verildiği ve yatırımcılara çağrıda bulunulduğu bildirilmekte olup, bahse konu nota yazısı Ek’te sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: Tunus Büyükelçiliği’nden alınan yazı

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz