Menu

Duyurular


Tuna Karadeniz Derin Su Kanalı Hk.

SİRKÜLER NO: 13.1 / 0545-392 = 07/09/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/09/2011 tarih ve  3370-494/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 22.08.2011 tarih ve 25007 sayılı yazısına atfen;

 

 Dışişleri Bakanlığı’nın 05.08.2011 tarih ve 4986682 sayılı yazısına atfen, Odessa (Ukrayna) Valiliğinden alınan mektuptan bahisle;

 

-“Tuna-Karadeniz Derin Su Kanalı”nın sağladığı imkânlar hakkında bilgi verildiği, Tuna-Karadeniz Derin Su Kanalının 7. Pan Avrupa Ulaştırma Koridoru üzerinde yer aldığı, 18 ülkeyi birbirine bağlayan Rhine, Main ve Tuna hattı üzerinde konuşlandığı, ulaştırma koridorlarının kesiştiği ve karayolu, demiryolu ağları ile bağlantılı Izmail, Reni, Ust Dunaysk limanlarına erişim sağlandığı ve ekonomik tarifelerin denizcilik sektörünün ilgisini çekmekte olduğu,

 

-Söz konusu kanalla ilgili olarak www.gsh.delta-pilot.ua internet adresinden detaylı bilgi alınabileceği ve farklı bir alternatif oluşturan Kanal ile ilgili hususun üyelerimize duyurulması istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz