Menu

Duyurular


TUGS’a Kayıtlı Gemilerde Kabotaj Seferinde Yabancı Gemiadamı Çalıştırılması

SİRKÜLER NO: 22.1 / 467-352 = 27/08/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/08/2010 tarih ve  3896-423/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İLGİ: (a) 05.04.2010 tarih ve 1601 sayılı yazımız.

         (b) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün  

            19.08.2010 tarih ve 26978 sayılı yazısı.

 

“TUGS’a Kayıtlı Gemilerde Kabotaj Seferinde Yabancı Gemiadamı Çalıştırılması” hakkındaki  Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi (b) yazı Ek’li olup, Odamız WEB sayfasının Anasayfa’da “Duyurular” Bölümünde de yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: ilgi (b) yazı örneği (2 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz