Menu

Duyurular


TÜBİTAK 2013 Eylem Önerileri Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 504-357 =  16/08/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/08/2012 tarih ve  3195-412 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

TOBB’un 10.08.2012 tarih ve 17494 sayılı yazısına atfen;

    

-TÜBİTAK tarafından hazırlanan “2011-2016 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi”nin 15 Aralık 2010 tarihinde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca onaylandığı, kurum ve kuruluşlardan toplanan eylem önerilerinden seçilerek oluşturulan “2012 Yılı Eylem Planı”nın 31 Mayıs 2012’de kamuoyuna sunulduğu,

 

-Stratejinin, “2013 Eylem Planı”nın hazırlanması amacıyla TOBB’un önerileri talep edilmekte olduğu ve  www.tubitak.gov.tr/ubtys sayfasında yer alan  “2013 Yılı Eylem Önerisi Formu” kullanılarak, eylem önerilerinin en geç  01 Ekim 2012 tarihine kadar Birliğin Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na (bhd@tobb.org.tr) iletilmesi,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz