Menu

Duyurular


Transiti Bozulmuş Gemilere Yakıtlar Talep ve İkmalleri

SİRKÜLER NO: 20.1 / 0502-0411 = 18/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/08/2009 tarih ve  3557-373/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Akaryakıt İkmal ve Sağlama Faaliyetleri 14 No’lu Meslek Komitesi’nin 23.07.2009 tarihinde yapılan 5 sayılı Toplantısında, Gümrük Kanunun 176 ıncı maddesi uyarınca;   

 

“Transit yakıtlar dış sefer halinde verilmekte olup, geliş sorgusu yapmış ve transiti bozulmuş gemilerin transit yakıt almasına yetkili Gümrük İdaresince müsaade edilememektedir. Bu cihetle Transit Yakıt siparişlerinin, gemilerin çıkış sorgularını yaparak yurtdışı sefer haline geçmelerinden sonra verilmesi” hükmü gereği bu hususun, bir kez daha üyelerimize duyurulması istenmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz