Menu

Duyurular


Transit Rejim (2010/20) Genelgesi

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0279-211 = 18/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/05/2010 tarih ve  2304-253/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından tüm merkez ve taşra teşkilatına dağıtımlı 14.05.2010 tarihli Transit Rejim 2010/20 Genelgesi yayınlanmıştır.

 

Gümrük Kanunu’nun 84 ile 92.maddeleri ve Gümrük Yönetmeliği’nin 212 ile 307.maddeleri çerçevesinde transit rejimi hükümlerinin uygulanmasında söz konusu Genelge’de yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle işlemler gerçekleştirilecektir.

 

Genelgede özetle aşağıdaki konu başlıklarında açıklamalar yer almaktadır.

 

            1. Transit beyannamesine ilişkin genel hükümler

            2. Akaryakıt transitinde hareket ve varış gümrük idarelerince gerçekleştirilecek işlemler

            3. Transit beyannamesine fatura eklenmesi

            4. Global Teminat Sistemi (UND)

            5. Global Teminat Sistemi (RODER)

            6. Global Teminat Sistemi (İMEAK DTO)

            7. Transit beyannamesinde parsiyel taşıma

            8. Transit beyannamesi muhteviyatı serbest dolaşımda olmayan eşyada eksiklik veya fazlalık çıkması durumunda yapılacak işlemler

            9. İki Türk limanı arasında taşıma yapan gemilerin yabancı bir limana uğramaları

( 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 34.maddesi çerçevesinde, iki Türk limanı arasında taşıma yapan gemilerin düzenli seferde olduğu gibi, düzenli sefer hattında bulunmamakla birlikte yük almak veya indirmek amacıyla yabancı limana uğradıklarında bu durumu varış gümrük idaresine bildirmeleri ve varış gümrük idaresine ulaştıklarında da yabancı limana uğradıklarını (yük aldıklarını veya indirdiklerini) ispat etmeleri halinde bu durum rota değişikliği olarak değerlendirilmez.

 

Söz konusu Genelge ile 15.05.2009 tarih ve 2009/62 sayılı Genelge ve 18.05.2009 tarih ve 2009/68 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

  

Dağıtım: Tüm üyelerimiz