Menu

Duyurular


Tokyo MoU Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0581-414 = 26/09/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/09/2011 tarih ve  3584-524/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 21.09.2011 tarih ve 4225 sayılı yazısına atfen;

 

1.Asya - Pasifik Bölgesi'nde faaliyet gösteren gemilerimizin, Tokyo MoU kapsamında liman devleti kontrollerine (PSC) tabi tutulmakta oldukları Denizcilik Müsteşarlığınca Tokyo MoU kapsamında yapılan liman devleti kontrollerinde tespit edilen eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin analiz edileceği bir seminer gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü,

 

2.Bu itibarla seminerin 27.09.2011 tarihinde saat 14:00'de İMEAK Deniz Ticaret Odasında yapılacağı belirtilerek, söz konusu seminere özellikle gemileri Uzakdoğu, Asya - Pasifik bölgesine sefer yapan armatör ve gemi işletmecilerinin katılım sağlamasını teminen konu ile ilgili gemi işletmecilerine bu seminerin duyurulması istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz