Menu

Duyurular


TMO'nin Yurtdışından Denizyolu İle Yemlik Arpa Taşıma ihalesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 568-432 = 28/07/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.07.2021 tarih ve 2090/785/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün 27 Temmuz 2021 tarihli e postasında;

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 03.08.2021 tarihinde saat 10:00'da yapılacak (Türkiye saati ile)  515.000 MT (+/- %5) yemlik arpa ithalatına bağlı olarak 515.000 MT (+/- % 5) yemlik arpanın taşıttırılması işi için 03.08.2021 tarihinde saat 11:30'da (Türkiye saati ile) TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri'nde (TMO Güvercinlik Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9. Km Güvercinlik-Yenimahalle/ANKARA) ihale yapılacağı,

İhale şartnamesi, ithalat programı, sözleşme taslağı, tahliye liman özellikleri, teklif mektubu örneği, Geçici Teminat Mektubu örneği ve sözleşme imza aşamasında verilecek Kesin Teminat Mektubu örneğinin yazıları ekinde yer aldığı,

Birbirine bağlı ve şartlı tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı ve ihale için navlun tekliflerinin USD (ABD Doları) olarak verileceği hususları bildirilmektedir.

Konu ihale ilan ve eklerine Odamızın web sayfasında  www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek1: İlgi Yazı

 

Ek2: İhale Ekleri           

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz