Menu

Duyurular


TMO'nin Yurtdışından Denizyolu İle Ekmeklik Buğday Taşıma İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 572-436 = 28/07/2021 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.07.2021 tarih ve 2098/789/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün 27 Temmuz 2021 tarihli e postasında;

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 04.08.2021 tarihinde saat 10:00'da yapılacak (Türkiye saati ile)  395.000 MT (+/- %5) ekmeklik buğday ithalatına bağlı olarak 395.000 MT (+/- % 5) ekmeklik buğdayın taşıttırılması işi için 04.08.2021 tarihinde saat 11:30'da (Türkiye saati ile) TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri'nde (TMO Güvercinlik Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9. Km Güvercinlik-Yenimahalle/ANKARA) ihale yapılacağı,

İhale şartnamesi, ithalat programı, sözleşme taslağı, tahliye liman özellikleri, teklif mektubu örneği, Geçici Teminat Mektubu örneği ve sözleşme imza aşamasında verilecek Kesin Teminat Mektubu örneğinin yazıları ekinde yer aldığı,

Birbirine bağlı ve şartlı tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı ve ihale için navlun tekliflerinin USD (ABD Doları) olarak verileceği hususları bildirilmektedir.

Konu ihale ilan ve eklerine Odamızın web sayfasında  www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek1: İlgi Yazı


Ek2: İhale Ekleri


Dağıtım: Tüm üyelerimiz