Menu

Duyurular


TMO’nun Hububat Taşıma İhalesi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 241-182 = 22/05/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/05/2014 tarih ve  2330-341 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 16 Mayıs 2014 tarihli e-posta mesajı ile,
 
1- 03.06.2014 tarihi saat 10:30’da T.M.O. Genel Müdürlüğü Binasında, yurtdışından denizyolu ile dökme (- %5) 190.000 MT Ekmeklik Buğday ve (- %5) 100.000 MT Arpa taşıttırılması için taşıma ihalesinin yapılacağı ve taşımaların sözleşme bazında tek gemi ile gerçekleştirileceği,
 
-İhale ile ilgili evrakların 03.06.2014 tarihinde saat 10:30’a kadar TMO Genel Müdürlüğü Müdafaa Cad. No.18 Kızılay/Ankara adresinden 300 TL karşılığında temin edilebileceği,
 
2-  28.05.2014 tarihinde saat 10:30’da Yurt dışından Deniz Yolu ile dökme 110.000 MT Makarnalık Buğday taşıması için taşıma ihalesinin yapılacağı ve taşımaların sözleşme bazında tek gemi ile gerçekleştirileceği,
 
-İhale ile ilgili evrakların 28.05.2014 tarihinde saat 10:30’a kadar TMO Genel Müdürlüğü Müdafaa Cad.No:18 Kızılay / ANKARA adresinden 300 TL karşılığında temin edilebileceği,
 
bildirilmektedir.
 
Yükleme/Boşaltma bilgilerinin de yer aldığı taşımalarla ilgili TMO Genel Müdürlüğü’nün yazısının bir örneği Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) adresinde ana sayfada “Genel Duyurular” bölümünde yayınlanmaktadır.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi e-posta mesajı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz